Kwaliteit van NCS

Kwaliteit & Zekerheid

 

NCS heeft een Kwaliteit Beheer Systeem ontwikkeld om de kwaliteit te controleren, continueren en eventuele geconstateerde fouten in een vroegtijdig stadium op te lossen. Om transparantie, herkenbaarheid, betrokkenheid en uniformiteit te realiseren zet NCS een vaste aanspreekpunt in. Dit betekent voor u één contactpersoon, dus één vast gezicht.

Dagelijkse Kontrole Systeem (DKS)

 

Voor de dagelijkse kwaliteitstoetsing wordt het Dagelijks Kontrole Systeem gehanteerd, waarmee de werkzaamheden eenvoudig, rechtstreeks door een objectleider van NCS worden gecontroleerd. Middels dit systeem wordt direct in kaart gebracht waar probleemsituaties zich voordoen in het schoonmaakonderhoud en hierop direct ingespeeld.

Kracht van Korte Lijnen.

 

Samenwerken met ons betekent korte lijnen en direct contact. U kunt rekenen op een vast team. Een team dat uw specifieke werkterrein kent en waar u met al uw vragen terecht kunt omtrent de schoonmaak.

Wat mag u verwachten wanneer u met Ned-Cleaning Services in zee gaat:

 

 

Duidelijkheid             De taken, bevoegdheden en werkzaamheden zijn vastgelegd.
Flexibiliteit:                 De taken en werkzaamheden zijn uitwisselbaar.
Motivatie:                   Betrokkenheid en bewust functioneren van onze medewerkers.
Garantie:                     Zekerheid voor de klant over het nakomen van de afgesproken  dienstverlening.
Tevredenheid:            Onderzoek en controle van de schoonmaakprojecten.
24/7 bereikbaar:        Bij calamiteiten of spoed zijn wij op elk tijdstip bereikbaar.